2010-2013: The Body In-Between

Abstract

Trupul medial. O abordare interdisciplinară a fenomenelor corporale

Director de proiect: Dr. Cristian Ciocan

Proiectul de faţă îşi propune o explorare interdisciplinară concretă, ghidată de reflecţia filozofică fundamentală, a unui fenomen decisiv al lumii de astăzi: experienţa corporalităţii umane şi modificarea ei în epoca postmodernă. Pentru realizarea acestui obiectiv, nu este suficientă aplicarea unor cadre conceptuale tradiţionale, nici adoptarea conjuncturală a unor grile de lectură excesiv specializate. Ne propunem, dimpotrivă, deschiderea unei reflecţii originare asupra corporalităţii într-o relaţie nemijlocită cu problematicile concrete ale dezbaterilor contemporane privind responsabilitatea etică şi răspunderea legală a individului, progresul şi limitele cunoaşterii tehnico-ştiinţifice, dilemele teologico-metafizice ale societăţii, multiculturalismul şi diversitatea religioasă, problematica familiei, mediatizarea erosului, normele estetice ale spaţiului public sau procesul de îmbătrânire a societăţii.